Muniesa Montserrat, Cristina

Hospital Universitari de Bellvitge y Hospital de Viladecans, Barcelona