Muniesa Montserrat, Cristina

, Hospital Universitari de Bellvitge y Hospital de Viladecans, Barcelona